Skräddarsydda företagspaket i Lund

Folkets Hus i Lund erbjuder ett brett utbud av olika konferenslokaler och mötesrum för dig som vill anordna företagsevent, konferenser eller andra skräddarsydda företagspaket i Lund. Med lång erfarenhet och stor kunskap ser våra konferensvärdar till att ditt arrangemang flyter på som det ska. Här har du möjlighet att titta närmare på vad vi har att erbjuda. Ring oss gärna för att närmare diskutera dina önskemål, så skräddarsyr vi ett arrangemang efter dina behov.

Folkets Hus i Lund Barnverksamhet

 

Barnhemsverksamhet är en viktig del i vårt arbete. Gatubarn med drogproblem är också en målgrupp som vi arbetar med.

 

Ändamål

Barnverksamhetens ändamål är att, såsom ett led i Folkets Hus verksamhet bereda barn och ungdomar en adekvat utbildning i respektive land.

 

Verksamhet

Barnverksamheten äger att bedriva sin verksamhet dels i egen regi, dels genom bidrag och anslag.

 

Hjälp oss hjälpa! 

Bankgironr: 5408-1161

 

 


 

Förenta Nationernas konvention om barnets rättigheter är en konvention om rättigheter som barn har och ett viktigt tillägg till skyddet för de mänskliga rättigheterna. 


Barn har rätt - i hela världen

Utdrag ur Barnkonventionen: 
 

- under 18 år

- ingen diskriminering

- rätt att säga sin mening

- identitet

- skydd mot misshandel

- sociala rättigheter

- utbildning

- tortyr, dödsstraff, fängelse

- sexuellt utnyttjad